Terms of Service

ข้อกำหนดและนโยบายการใช้งานซึ่งถูกแปลมาเป็นภาษาไทยนี้ใช้เพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้น หากจำเป็นต้องตีความความหมายต่างๆ ให้ยึดต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก http://www.garena.in.th/privacy/ โดยฉบับภาษาไทยไม่อาจนำมายืนยันเป็นข้อต่อสู้เรียกร้องใดๆ ได้

ขอต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ garena.com (จากนี้ไปจะเรียกว่า "Site"). กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้บริการให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนจะใช้บริการของ Site นี้หรือสมัครชื่อบัญชีของ garena.com ( จากนี้ไปจะเรียกว่า "Account") เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้รับรู้สิทธ์ ข้อจำกัด และกฏระเบียบในการใช้งานบริการของ Garena. และองค์ประกอบอื่นๆ (จากนี้ไปจะเรียกว่า, "เรา," "พวกเรา," หรือ "Garena").

การให้บริการของเรารวมถึง

(a) เว็บไซต์,
(b) การให้บริการจากเว็บไซต์ และจาก Client ของ Garena ที่มีให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์
(c) ข้อมูลต่างๆ ข้อความ รูปภาพ รูปถ่าย กราฟฟิค เพลง เสียงประกอบ วีดีโอ แถบข้อความ รายละเอียด โปรแกรม ซอฟท์แวร์ หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในส่วนประกอบของเว็บไซต์ตามข้อตกลง.

ในการใช้งานหรือสมัครบัญชี,คุณจะต้องยอมรับและตกลงใน ข้อตกลงในการใช้บริการนี้เสียก่อน.

หากผู้ประสงค์ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 18 ปี,ก็ต้องได้รับการยินยอมจากบุพการีหรือผู้ปกครองในการเปิดใช้ชื่อบัญชีของ เรา ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้.

Garena มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลง แก้ไข ข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ผู้ใช้งานบริการของเว็บไซต์ หรือผู้สมัครใช้บัญชีชื่อ จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีเงื่อนไข.

Garena สามารถเปลี่ยน ดัดแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือองค์ประกอบทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ตามสมควร.Garena สามารถปรับข้อจำกัด หรือส่วนประกอบ หรือห้ามการเข้าถึงในส่วนเฉพาะ ห้ามการใช้งานหรือระงับบัญชีของคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

Garena มีสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก ปฏิเสธการสมัครขอใช้งานได้ในทุกกรณี.

ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ Garena.

เพื่อปกป้องสิทธ์ของคุณ เราได้จัดทำกฎสำหรับใช้งานมาเพื่ออธิบายให้คุณได้เข้าใจในรายละเอียด.

ข้อจำกัดของใบอนุญาต

Garena ให้คุณได้จำกัดพื้นที่การเข้าถึงข้อมูล และใช้บริการภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง เพื่อการใช้งานอย่างเป็นส่วนตัวเท่านั้น. ใบอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ในด้านการค้า หรือแสวงหาผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด. ในการขอใช้บริการ หรือเข้าถึงเนื้อหาสำคัญในสัญญาข้อตกลงที่คุณได้ยอมรับ รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ล้วนอยู่ใต้การคุมครองของกฎหมายลิขสิทธ์, คุณไม่สามารถนำทรัพย์สินของเว็บไซต์ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย จัดแสดงต่อสาธารณะ ขาย หรือเช่า หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าได้.

คุณสามารถใช้ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ได้จากเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณ

แต่ไม่สามารถอ้างอิงได้ว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับทาง Garena ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม.

คุณต้องจำไว้ว่าการให้บริการของ Garena อาจจะปิดให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งสำหรับคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

บัญชี และการรักษาความปลอดภัย

ระบบของเราบางส่วนต้องการให้ใช้ชื่อเฉพาะในการใช้งาน ("User ID") กับรหัสผ่าน, และข้อมูลส่วนตัวของคุณบางส่วน.

หากคุณใช้ชื่อไอดีที่ทาง Garena เห็นว่าไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือเป็นชื่อที่เข้าข่ายการดูหมิ่นสถาบันใดๆก็ตาม ไอดีของคุณจะถูกระงับการใช้งาน หรือถูกลบในทันที.

ในข้อตกลงคุณต้องปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

(a) เก็บรหัสผ่านเป็นความลับใช้สำหรับส่วนตัวเท่านั้น
(b) เมื่อใช้งานเสร็จสิ้นควรจะออกจากระบบทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
(c) หากพบว่ามีผู้อื่นใช้งานไอดี หรือรหัสผ่านของคุณกรุณาติดต่อ Garena ทันที.

Garena จะไม่ชดเชยความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการให้ผู้อื่นใช้งานไอดี และรหัสผ่านของคุณ.

ในการใช้งานคุณได้ยอมรับข้อตกลงที่ระบุถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลที่สามรับรู้

หากไอดีของคุณมีการใช้งานโดยบุคคลที่สาม จะถูกลบหรือยกเลิกในทันที ไม่สามารถใช้งานบริการของ Garena ได้อีกต่อไป.

การระงับไอดีจะทำในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

(1) หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน จะถูกระงับไอดีชั่วคราว
(2) ฝ่าฝืนกฎข้อตกลง แต่ไม่ร้ายแรง จะถูกระงับไอดีชั่วคราว
(3) ล่วงละเมิดทางเพศ กระทำการหยาบคาย หรือลบหลู่ผู้อื่นอย่างรุนแรง จะถูกระงับไอดีถาวร
(4) การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น บุคคลที่สอบ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อ Garena.

ใช้ไอดีทำผิดกฎหมาย หรือล่อลวงผู้อื่นให้ทำธุรกรรมทางกฎหมาย จะถูกระงับไอดีถาวร และดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น.

หากคุณต้องการฟ้องร้อง Garena หรือฟ้องร้องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทาง Garena อาจส่งผลให้ไอดีของคุณถูกระงับได้

หากไอดีของคุณยังคงถูกระงับ ซึ่งแปลว่าคุณไม่สามารถเข้ามาใช้บัญชีของคุณได้นานกว่า 6 เดือน ทาง Garena มีสิทธ์ในการลบ หรือ ระงับไอดีของคุณถาวร ส่งผลให้ Shells ที่เหลืออยู่ในไอดีของคุณถูกลบไปด้วย.

หากไอดีของคุณถูกระงับ Shells ของคุณจะมีการนับอายุใช้งาน 1 ปีหลังจากการเติมครั้งสุดท้าย

ตัวอย่าง หากคุณเติม 10 Shells เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 Shells ของคุณจะคงอยู่ในไอดีของคุณไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ถ้าคุณไม่เติมเงินหรือมีการใช้งานไอดีหลังจากนั้น Shells ที่คุณมีอยู่จะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ หากคุณเติม Shells เข้าระบบในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 Shells ทั้งหมดของคุณจะมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555

หากต้องการสมัครบัญชีเพื่อเปิดใช้บริการของเรา คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ทั้งหมด.

การทักท้วง

การระงับบริการทั้งหมดจะไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า การทักท้วงการตัดสิน หรือ การกระทำของ GARENA หรือสื่อต่างๆ ทำได้ภายใต้เงื่อนไข และตามกฎหมาย ในด้านของทักท้วงคุณภาพ การตลาด ข้อขัดแย้ง หรือความเหมาะสมในกรณีต่างๆ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และกฎหมายทางการค้า Garena อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, เว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้การทำงานของระบบ ซึ่งเปิดเผยข้อมูล ส่วนที่เข้าถึงได้ การปกป้องข้อมูล เราไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว เรามีระบบปฏิบัติการณ์เบ็ดเสร็จที่จะป้องกันข้อผิดพลาด ไวรัส วอร์ม หรือการปิดกั้นซอฟท์แวร์ ป้องกันไม่ให้ระบบล่ม รวมถึงป้องกันโทรจัน การเจาะข้อมูล การดักข้อมูล หรือการเข้ารหัสที่เป็นอันตรายต่างๆ รวมถึงคำแนะนำในการใช้โปรแกรมหรือส่วนประกอบต่างๆ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะใช้บริการต่างๆ และทั้งหมดในการให้บริการของเรา อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย การฟ้องร้องต่างๆไม่สามารถทำได้โดยปราศจากหมายศาล กระบวนการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การทำงานของกฎหมาย

ผู้ฟ้องร้องไม่มีอำนาจเหนือกระบวนการตรวจสอบ

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ตามข้อสัญญาของ Garena หมายค้น และ หมายศาล การฟ้องร้องสินค้า หรือการให้บริการ หรือ สิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายแบบพิเศษหรือซับซ้อน(รวมถึงข้อจำกัดในการสูญเสีย ข้อมูล การรบกวนบริการ ความเสียหายของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อีเล็กโทรนิคต่างๆ) ที่ผู้ฟ้องร้องได้รับจากเว็บไซต์นี้ รวมถึงการเสนอข้อแนะนำที่มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย. คุณมีสิทธ์ที่จะร้องเรียนเรื่องการบริการที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือทักท้วง สอบถามสาเหตุที่ทำให้ไอดีของคุณถูกระงับ. ในกรณีคุณอาจจะไม่สามารถเรียกร้อง หรือฟ้องร้องได้ โดยขึ้นอยู่กับสาเหตุของความเสียหาย

การเชื่อมลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยนผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวจะทำให้คุณออกจากระบบโดยอัตโนมัติ. ลิงค์เหล่านี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Garena หากเกิดความเสียหายใดๆก็ตามจะไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้ Garena จะไม่รับผิดชอบในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทไปยังเว็บไซต์อื่น Garena จะให้ความสะดวกในการเชื่อมต่อจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหุ้นส่วน ในสินค้าหรือบริการของ Garena เท่านั้น

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้มีผลจนกว่าเว็บไซต์จะปิดให้บริการ. ผลของข้อตกลงจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อมีการล่วงละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ คุณไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ต่อไปได้. หากเกิดเรื่องเช่นนี้ Garena จะไม่แจ้งให้ทราบ ในการระงับบัญชีของท่านล่วงหน้า

เนื้อหาของข้อตกลง:

ข้อตกลงนี้มีผลจนกว่าเว็บไซต์จะปิดให้บริการ. ผลของข้อตกลงจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อมีการล่วงละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ คุณไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ต่อไปได้. หากเกิดเรื่องเช่นนี้ Garena จะไม่แจ้งให้ทราบ ในการระงับบัญชีของท่านล่วงหน้า เนื้อหาของข้อตกลง คุณจะต้องไม่ใช้งานการอัพโหลด ตั้งกระทู้ ใช้อีเมล์ หรือสิ่งอื่นอันก่อให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดซึ่งกฎหมาย ห้ามกระทำการข่มขู่ รีดไถ ล่วงเกิน ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ ล่วงละเมิดสิทธ์ส่วนบุคคล ห้ามใช้วาจาจาบจ้วงหริอหยาบคาย ห้ามทำให้ผู้อื่นอับอาย ห้ามกีดกันผู้อื่น หรือการกระทำอื่นๆที่จะส่งผลเสียต่อผู้อื่นและสังคม ห้ามใช้เว็บไซต์นี้กระทำการล่อลวงผู้อื่น หลอกลวง หรือกระทำชำเรา ห้ามตั้งหัวข้อบิดเบือนข้อมูลอันจะทำให้เกิดความเสียหายในเว็บไซต์ ห้ามลบข้อความทางการของเว็บไซต์ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้โปรแกรมดัดแปลงผลงานในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น ห้ามแปลภาษาของเว็บไซต์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้ขออนุญาตจาก Garena ห้ามใช้เป็นที่ขายสินค้า โฆษณา หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ในทางการค้า ห้ามใช้เว็บไซต์ไปใช้ในทางมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นพยายามหลอกลวง แอบอ้างเป็นพนักงาน แก้ไขระบบ หรือแฮ็คเว็บไซต์, หรือล่วงละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของ Garena ห้ามใช้พื้นที่ของ Garena ในเชิงปลุกระดมหรือหลบหลู่สถาบันกษัตริย์ ทางการเมือง และศาสนา; ห้ามแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นที่ใช้บริการของ Garena ,รวมถึงห้ามจำกัดการใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการอัพโหลด ตั้งกระทู้ ตอบกระทู้ ประกาศอีเมล์ของผู้อื่น ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกมที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ ข้อบังคับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (ยกตัวอย่างเช่น ห้ามเปิดเผยข่าวใหม่ ข้อมูลวงใน ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ หรือแอบอ้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่พนักงานของ Garena) การกระทำนี้เป็นการผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในการใช้งานเครื่องหมายการค้าอย่างไม่ถูกต้อง ห้ามส่งเมล์ขยะ จดหมายลูกโซ่ ตั้งวงแชร์ลูกโซ่ โฆษณาขายตรง หรือโฆษณาการค้ารูปแบบอื่นๆ ห้ามปล่อยไวรัส ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์แนบหรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่ไปขัดขวางการทำงานของโปรแกรมอื่น ไม่ว่าจะเป็นการทำลาย หรือจำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ห้ามใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเร่งความเร็วในการเลื่อนหน้าจอ หรือโปรแกรมอื่นๆที่ส่งผลอำนวยความสะดวก และอยู่เหนือความสามารถของผู้ใช้งาน จะทำให้การทำงานของระบบติดขัด และก่อความเดือดร้อน การใช้งานที่ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการก่อกวนความสงบ และเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น ซึ่งมีระบุไว้ในกฎหมายของทุกชาติ และในกฎหมายสากล นอกจากจะถูกระงับไอดีแล้ว จะส่งผลให้คุณถูกดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ห้ามเผยแพร่ ข้อมูล หรือ องค์ประกอบของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์มาตราที่ 219 ซึ่งออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและมีผลบังคับใช้ทั่วโลก; ห้ามใช้พื้นที่ของเว็บไซต์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น หากกระทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล และเกิดผลเสียหายขึ้นได้ทั้งต่อคุณเองและผู้อื่น ดังนั้นจึงไม่ควรจะทำ ทั้งการโพสต์ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนตัวก็ตาม ไอดีกับรหัสผ่าน เป็นของผู้ใช้เพียง 1 คนเท่านั้น นั่นจึงแปลว่าคุณต้องรับผิดชอบข้อมูลของตัวเอง ทาง Garena จะไม่รับผิดชอบการโพสข้อมูลหรืออัพโหลดสิ่งต่างๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

Garena จะไม่ควบคุมสิ่งต่างๆ และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้ลงข้อมูล. คุณต้องยอมรับสิทธ์ของ Garena ในการจัดการ ลบข้อมูลที่จะทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณารอบคอบในการใช้งาน และไตร่ตรองให้รอบคอบทุกครั้ง

ทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ (a) ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย (b) เน้นย้ำความสำคัญของข้อตกลง (c) ตอบสนองและป้องกันความเสียหายจากบุคคลที่ 3 (d) ตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของผู้เล่น (e) ปกป้องทรัพย์สินและสมบัติของ Garena ผู้ใช้บริการ และสาธารณะ

ส่วนร่วมของคุณในการบริการ

โดยการส่งการยอมรับข้อตกลง คุณจะได้การรับประกันในการรับบริการจาก Garena. คุณต้องยอมรับ และรับผิดชอบในการกระทำ สิ่งที่คุณโพสต์ ในระบบบริการของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่กีดกัน ตีกรอบบังคับ คุณมีสิทธ์ทำอะไรก็ได้ ตราบเท่าที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน และไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย. คุณจะได้รับบริการจาก Garena และบริษัทในเครือโดยไม่แบ่งแยก และไม่มีค่าใช้จ่าย จากผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอง เผยแพร่ ดัดแปลง หรือการประกาศเรื่องต่างๆ การจัดแสดงในพื้นที่สาธารณะ หากเป็นสิ่งที่ไม่ละเมิดข้อตกลง และกฎหมาย สามารถกระทำได้โดยไร้ข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดง หรือนำเสนอในรูปแบบใดก็ตาม.

การอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อทางคุณยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือ Garena ระงับบัญชีสมาชิกของคุณ. ขอให้เข้าใจและยอมรับด้วยว่า ข้อมูลที่คุณได้โพสต์ไว้ในระบบของ Garena อาจจะถูกนำไปใช้ในเครือข่ายอื่น และอาจถูกดัดแปลงแก้ไข ไม่ว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาการบริการของ Garena หรือ ถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่น เนื่องจากเราเปิดให้บริการบอร์ดข้อมูลสาธารณะ เข้าถึงง่าย และเป็นที่แพร่หลาย คุณได้ตกลง และยอมรับว่า Garena และ/หรือ บุคคลที่ 3 มีสิทธ์ที่จะพัฒนาซอฟท์แวร์ แอ็ปพลิเคชั่น อินเตอร์เฟส ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งต่างๆ ในองค์ประกอบของเว็บไซต์, โดยอาจจะมีการใช้โค๊ด หรือตัวละคร หรือแนวความคิดของคุณไปใช้งาน

ส่วนร่วมในการใช้บริการของบริษัทบุคคลที่สาม

ผู้ขอใช้บริการในส่วนของข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ ซอฟท์แวร์ และองค์ประกอบอื่นๆ ต้องรับผิดชอบในการกระทำ และให้ความเคารพลิขสิทธิ์ สิทธ์การใช้งาน กฎหมาย และระเบียบข้อตกลงอย่างเคร่งครัด. ทาง Garena จะไม่รับผิดชอบ หรือตรวจสอบการกระทำ นอกเหนือจากข้อตกลง แต่จะดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด.

ทางบุคคลที่สามที่ขอใช้บริการกับเรา สามารถใช้ link ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ภายใต้เงื่อนไข และผ่านการขออนุญาตใช้งาน รวมถึงลิงค์ที่จะเชื่อมต่อไปดาวน์โหลดข้อมูลแอปพลิเคชั่นซอฟท์แวร์ หรือ โปรแกรมอื่นๆ ในเว็บไซต์ของผู้ขอใช้บริการ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Garena หากเกิดความเสียหาย เจ้าของไฟล์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แอปพลิเคชั่นซอฟท์แวร์ หรือ โปรแกรมอื่นๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของลิงค์ และอยู่ในการควบคุมดูแลของกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา. Garena จะไม่ทำการนำเสนอ หรือแสดงความรับผิดชอบในการทำงาน ความปลอดภัย บริการ ข้อตกลงใดๆที่มาจากการกระทำของบุคคลที่สาม. ก่อนใช้งานควรจะอ่านข้อตกลงในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยละเอียด. ในการใช้งาน คุณจะต้องรับทราบเรื่องที่ Garena ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สามในทุก กรณี และหากโปรแกรมแอปพลิเคชั่นดังกล่าวมีเนื้อหา หรือทำงานเข้าข่ายละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงของ Garena เราจะลบลิงค์ดังกล่าวทันที.

การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง

หากคุณเชื่อว่ามีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของเราทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการ กรุณาติดต่อ help@playinter.com

การร้องเรียนเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณ (ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของเรา)ถูกคัดลอก นำไปจัดแสดง หรืองานเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายลิขสิทธิ์ของเราทันที

การร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ สามารถทำได้ในรูปแบบดังต่อไปนี้ (a) คุณมีหลักฐานว่าเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงของทรัพย์สินที่ถูกคัดลองหรือดัด แปลง ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานวัตถุหรือข้อมูลก็ตาม (b) มีข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่า ผลงานที่ถูกนำไปแก้ไขดัดแปลง มีที่มาจากผลงานของคุณ (c) มีชื่อ หรือรูปแบบใกล้เคียงกับผลงานของคุณ และเป็นสิ่งที่ถูกนำไปใช้แอบอ้างในเครือข่ายของ Garena (d) วิธีติดต่อกลับไปหาคุณที่ใช้งานได้จริง เพื่อที่ทาง Garena จะประสานงานกับคุณต่อไป เช่นบ้านเลขที่ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ หรือ email ที่ใช้งานได้จริง. (e) มีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่า มีการนำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง โดยมีข้อมูลของต้นฉบับแนบมาด้วยอย่างชัดเจน (f) คุณมีหลักฐานแสดงตนเป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของผลงาน และรับหน้าที่มาจัดการแก้ไขปัญหาแทนเจ้าของผลงานได้อย่างเต็มที่ และถูกต้องตามกฎหมาย.

สามารถติดต่อผู้ดูแลลิขสิทธิ์ของ Garena ได้ที่ email: help@playinter.com

ผู้ดูแลลิขสิทธิ์จะดูแลเรื่องการตรวจสอบผลงานที่เกี่ยวข้องในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด

การยืนยันและการยอมรับของคุณ

คุณยืนยันที่จะยอมรับข้อตกลงว่า :

คุณจะเคารพกฎหมาย และข้อตกลงในการใช้บริการของเว็บไซต์ คุณจะใช้งานเว็บไซต์ภายใต้กฎหมายและข้อตกลงเท่านั้น คุณจะใช้งานเว็บไซต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอื่นๆ เมื่อได้รับการยินยอมให้ใช้งานโดยเจ้าของอุปกรณ์เท่านั้น

การป้องกัน

คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในการปกป้อง Garena และทรัพย์สินส่วนบุคคล ตลอดจนถึงตัวองค์กร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมทุน และหุ้นส่วน, หากมีการเรียกร้องความเสียหาย จากการกระทำ กระบวนการจัดการ และสิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะเป็นไปตามกระบวนการศาลยุติธรรม โดยไม่มีการยอมความ จากทนายความที่ได้รับความเห็นชอบในค่าใช้จ่ายที่มีเหตุผล เพื่อปกป้องคุณ และพวกเรา จากความไม่เป็นธรรม ภายใต้กฎหมาย และข้อตกลงนี้

การแบ่งแยก

หากพบว่ามีข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรม และล่วงละเมิดกฎหมาย จะเปลี่ยนไปใช้การพิจารณาตามความเหมาะสม และอยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมาย และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย

รายละเอียดปลีกย่อย

Garena สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า. Garena มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อตกลงได้ตลอดเวลา และจะประกาศข้อตกลงใหม่ในเว็บไซต์นี้. หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงโดยไร้เงื่อนไข คุณไม่สามารถแก้ต่างในการทำผิดข้อตกลงได้ในทุกกรณี ข้อตกลงนี้ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าของคุณกับ Garena หาก Garena กระทำสิ่งที่ผิดพลาดในแง่มุมใดก็ตาม จะมีการประกาศแจ้งเรื่องการแก้ไข เพื่อปรับปรุง ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสิงค์โปรเป็นหลัก โดยจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมทางกฎหมายเท่านั้น ทาง Garena จะไม่รับผิดชอบการร้องเรียนทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ของการใช้งานนอกพื้นที่ให้บริการของ Garena การดำเนินคดีทางกฎหมาย จะถือว่าคำตัดสินของศาลที่ทำการพิจารณาคดีเป็นที่สุดโดยไม่มีการผ่อนปรนใดๆ ทั้งสิ้น

หากมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ กรุณาติดต่อ เราได้ที่: help@playinter.com.